Rebus nr owlodek3
Nazwa : okrutny
treść :

"łamanie kołem + arabski syn "

Kategoria

broń strzelecka

Autor

owlodek


Poprzedni Rebus: francowatyNastępny Rebus: prozaiczny