Rebus nr Merkury18
Nazwa : Merkury 18
treść :

"Przestawiona handlowa wartość siarki "

Kategoria

Radio Merkury

Autor

Radio Merkury


Poprzedni Rebus: Merkury 16Następny Rebus: Merkury 19